Dzejas dienas “Riti, riti, kamolīti!” Strenču novada vidusskolā, 12.09.2014.
Logopēde Ilona Salna

Ilona Salna