Logopēdi un speciālie pedagogi Kuldīgā, 17.05.2016.

Kā ik gadu, arī šogad maijā Valmieras un apkārtējo novadu logopēdi un speciālās izglītības skolotāji devās pieredzes braucienā uz Kuldīgas novadu. Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā laipni mūs sagaidīja direktore Ināra Oļena, logopēdes Adrija Brantevica un Ieva Dēliņa un speciālais pedagogs Līga Kuršinska. Skolas kolektīvs ir ļoti radošs. Ir izdoti vairāki mācību līdzekļi: gan grāmatas, gan digitālie materiāli. Pedagogi ir uzvarējuši novada izsludinātajos konkursos. Pateicoties konkursā iegūtajam finansējumam, skolēni darbojas kanisterapijas nodarbībās. Liela uzmanība tiek pievērsta telpu iekārtojumam, lai bērniem un pedagogiem būtu estētiski baudāma un ērta darba un atpūtas vide. Skola izmanto visus pieejamos resursus, tā taupot un palielinot savu budžetu un iespējas. Lai nerastos siltuma noplūde, siltumtrases enerģiju izmanto siltumnīcā augu audzēšanai. Karstais ūdens tiek sildīts ar izelpotā gaisa enerģiju. Apgūtas telpas gan bēniņos, izveidojot skolotāju istabu, gan pagrabā, iekārtojot silto smilšu terapijas kabinetu un relaksācijas telpas. Tiek domāts par katru skolēnu, kurš ar prieku dodas uz skolu. Direktore Ināra Oļena ir sava darba teicamniece, kura prot un var saskatīt savos kolēģos potenciālu pilnvērtīgam darbam, atrast iepriekš neizmantotus, bet esošus talantus katrā pedagogā, lai kopīgs darbs nestu rezultātu.

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes ”Bitīte” – attīstības centra kolektīvs un vadītāja Līga Megne mūs sagaidīja ar jautru un māksliniecisku koncertu, kurā bērni dziedāja dziesmas par Kuldīgu, valodas skaņām, izmantojot ritma un vizuālos efektus. Bērnudārza grupiņu gaumīgais noformējums ļauj patīkami justies bērniem un pedagogiem. Iekārtoti vairāki logopēdu kabineti. Apskatījām materiālus pūšanas vingrinājumiem, spēles valodas korekcijai, 3dimensiju tāfeli, gaismas galdus. Secinājums: bez sajūtu stimulējošiem elementiem šobrīd logopēdijas un speciālā pedagoga nodarbībās neiztikt. Laikmeta iezīmes prasa aktivitāti, vizuālus un audiālus pastiprinājumus, atraktivitāti.

Dienas “saldais ēdiens” bija Līgas Kuršinskas vadītais gājiens pa skaisto, sakopto, interesanto Kuldīgu. Tu neesi bijis Kuldīgā, ja neesi redzējis Ventas rumbu! Apskatījām gan Ventas rumbu, kas joprojām pārsteidz ar skaļo troksni, jo pavasara ūdeņi vēl visi nav aizskrējuši, gan ķieģeļu tiltu, neskaitāmos parkus un strūklakas, izgājām taku takas un, protams, fotografējāmies pie Ēvalda Valtera pieminekļa.

Paldies speciālo pedagogu apvienības vadītājai Dacei Vaļģei par sadarbību un vērtīgo ideju doties uz Kuldīgu! Esam pateicīgi Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra un Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes ”Bitīte” – attīstības centra kolektīviem par iespēju baudīt un smelties pieredzi!
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Salna

LR1 “Kā labāk dzīvot”: 19.maijs – Starptautiskā Melanomas diena!

19.maijā visā pasaulē brīdinoši atzīmēja starptautisko Melanomas dienu. Dažādus ādas nevēlamus veidojumus provocē dažādi riska faktori, starp tiem, diemžēl, arī ilgstoša uzturēšanās saulē. Tāpēc vasaras sākumā runāsim par nevēlamiem ādas jaunveidojumiem, kā pasargāt sevi no tiem un kā atpazīt brīdi, kad tomēr būtu jādodas pie ārsta …


Visi radio raidījumi:Lasīšanas pasākums “Dzīvo vesels!” Strenču novada vidusskolā, 13.05.2014.
Logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības kursi, 08.05.2014., Rīgā.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: kursi, 08.05.2014., Rīgā.

Iesakām2014.gada 8.maijā tālākizglītības kursu 2.modulis “Logopēdu profesionālo kompetenču pilnveide” (Rīgā).

Lūdzu, piesakieties kursiem līdz 15.aprīlim ([email protected], norādiet savu vārdu, uzvārdu un personas kodu).


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: kursi, 08.04.2014., Valmieras sākumskolā

Iesakām2014.gada 8.aprīlī plkst.10-16 Valmieras sākumskolā (Leona Paegles iela 40A) tālākizglītības kursu 3.modulis “Logopēdu profesionālo kompetenču pilnveide”.

Lūdzu, piesakieties kursiem līdz 1.aprīlim ([email protected], norādiet savu vārdu, uzvārdu un personas kodu).


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Lasīšanas pasākums “Joki” Strenču novada vidusskolā, 01.04.2014.
Logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

LR1 “Kā labāk dzīvot”: sadzīvot ar sauli un pasargāt ādu, 31.03.2014.

Strādājot vai atpūšoties ārā, ne viens vien aizvadītajās brīvdienās jau ir ticis pie apskaužami brūnas sejas krāsas. Jau iesauļojies rosoties pa dārzu vai lauku, vai vienkārši pastāgājoties dabā. Latviskā skaudība gan pazūd, ja sākam lasīt statistiku par saslimšanu ar ādas vēzi Latvijā …


Visi radio raidījumi: