About Jānis Trops

Never Look BACK! Adventures | Mountain Driving | Hiking | Running | MTB | Coach | Yoga | Badminton | Electronics | Information Technology

Metodika pedagogiem | Izglītojamie, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi: rokasgrāmata; darba lapas; darbam ar interaktīvu mācību materiālu valodas prasmju attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām: rokasgrāmata, darba lapas. … Continue reading

Metodika pedagogiem | Bērni, kuriem ir kohleārais implants

Rokasgrāmata Dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbību tematiskās izstrādnes bērniem pēc kohleārās implantācijas Vingrinājumi un uzdevumi | Dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbībām skolas vecuma bērniem pēc kohleārās implantācijas Ilustrētās pasakas analītiskās lasīšanas iemaņu apguvei Pasaku ilustrācijas Aizklāts attēls Attēls | Valodas un domāšanas … Continue reading

Metodika pedagogiem | Izglītojamie, kuriem ir uzvedības traucējumi

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi: rokasgrāmata; darba lapas pirmskolai un sākumskolai; darba lapas pusaudžiem; darba lapas – emociju atpazīšana; darba lapas – turpmākās uzvedības stratēģijas izstrādāšana; rokasgrāmata vecākiem. … Continue reading