Metodika: pedagogiem izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai.

Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai: rokasgrāmata; rokasgrāmatas pielikumi; rokasgrāmata vecākiem; kartes vecākiem; rokasgrāmata darbam ar interaktīvu mācību materiālu aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar smagiem attīstības traucējumiem. … Continue reading

Metodika: pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi.

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi: rokasgrāmata; darba lapas; darbam ar interaktīvu mācību materiālu valodas prasmju attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām: rokasgrāmata, darba lapas. … Continue reading

Metodika: pedagogiem darbam ar bērniem, kuriem ir kohleārais implants.

Darbam ar bērniem, kuriem ir kohleārais implants: rokasgrāmata; dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbību tematiskās izstrādnes bērniem pēc kohleārās implantācijas; ilustrētās pasakas analītiskās lasīšanas iemaņu apguvei; pasaku ilustrācijas; vingrinājumi un uzdevumi dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbībām skolas vecuma bērniem pēc kohleārās implantācijas; darbs … Continue reading

Metodika: pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi: rokasgrāmata; darba lapas pirmskolai un sākumskolai; darba lapas pusaudžiem; darba lapas – emociju atpazīšana; darba lapas – turpmākās uzvedības stratēģijas izstrādāšana; rokasgrāmata vecākiem. … Continue reading

Metodika: pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem: rokasgrāmata; uzdevumi; darba lapas; griežamkartītes; materiāls “Ģirta burtu grāmata”; materiāls “Ģirta burtu grāmata” – pielikums; materiāls “Ģirta burtu grāmata” – metodiskais materiāls pedagogiem; rokasgrāmata vecākiem; darba lapas (situācijas) vecākiem; darba lapas (padomi) vecākiem. … Continue reading

Metodika: didaktiskās spēles matemātikas prasmju veidošanai un attīstībai.

Matemātikas prasmju veidošanai un attīstībai: daļas; ģeometrija; mērvienības, nosauktie skaitļi; skaitļi un darbības ar tiem; aktivitāšu apraksti: daļas, ģeometrija, mērvienības un nosauktie skaitļi, skaitļi un darbības ar tiem. … Continue reading

Ziemassvētki logopēdiem „Pie sniegavīriem” Valmierā, 27.12.2013.

27.decembra pēcpusdienā tikās logopēdi tradicionālajā Ziemassvētku pasākumā Valmierā. Kalendārs vēsta, ka ir ziema, taču no sniega ne vēsts. Arī sniegavīru uzcelt nevar. Taču pie logopēdes Sanitas Stahovskas ir sniegavīrs. Viņš ērti iekārtojies blakus kamīnam, ģērbies ziemas jakā un nemaz nebaidās … Continue reading

Logopēdes Maijas Bajarunienes ābeces “Jautrā burtu ballīte” atvēršanas svētki, 20.10.2013.

No 18.–20.oktobrim Rīgā, Kongresu namā jau 14.reizi norisinājās Grāmatu svētki. Apgādi piedāvāja iepazīt izdoto klāstu: daiļliteratūru, grāmatas bērniem, mācību materiālus, spēles un daudz citu izdevumu. Notika izglītojoši un izklaidējoši pasākumi dažādām gaumēm un vecumiem. Mazajā zālē pulcējas bērni ar mammām, … Continue reading

Logopēdi turpina kursu programmu Vaidavā

Kursi logopēdiem, kas aizsākās Valmieras sākumskolā, 16.janvārī turpinājās Vaidavas internātpamatskolā. Logopēdi detalizēti iepazina logopēda darbu ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Ienākot skolā, mūs sagaidīja eleganti jaunieši un laipni pavadīja līdz ģērbtuvei. Logopēde un direktora vietniece Dana Arnīte un direktors … Continue reading

Aicinu Valmieras sākumskolas bērnu vecākus uz sarunu par skaņu izrunas kvalitāti un labošanas iespējām, 20.01.2014.

2014.gada 20.janvārī plkst.17-18 Valmieras sākumskolā (Leona Paegles iela 40A, 308.kabinets) aicinu Valmieras sākumskolas bērnu vecākus uz sarunu par skaņu izrunas kvalitāti un labošanas iespējām. Vēlams līdzi paņemt mazu spogulīti. Valmieras sākumskolas logopēde Ilona Salna … Continue reading