Darba piedāvājumi

Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde "Minkāns" piedāvā darbu logopēdam 2013./2014. mācību gadā.
Vadītāja Sandra Āķere.
T: 64715628, e-pasts: [email protected]


Valmieras privātā sākumskola "Universum" aicina darbā logopēdu uz mazu noslodzi, 24 bērni – pirmsskolas grupiņā, 14 – skolā (1.-4.kl.).
T: 28380104.


Piedāvā darbu logopēdam Valkas novadā.
T: 26406406.


Piedāvā darbu logopēdam Jaunburtnieku pamatskolā, 0,25 likmes.
Direktore Sarmīte Freimane.
T: 26393033.