Eiropas Logopēdijas dienas seminārs, 16.03.2011., Valmieras Valsts ģimnāzijā

Eiropas Logopēdijas dienas seminārs Valmieras Valsts ģimnāzijā2011.gada 6.martā Eiropā atzīmēja Logopēdijas dienu. Šī gada devīze: “Sadzirdēt trokšņainā pasaulē”, mērķis: dažādos veidos sniegt informāciju sabiedrībai par logopēda darbu, logopēdijas nozīmi runas, valodas un komunikācijas attīstībā cilvēkiem ar valodas traucējumiem. Martā skolās un bērnu dārzos tika rīkoti pasākumi bērniem, bet Valmieras un apkārtējo novadu izglītības iestāžu logopēdi un viesi no Valkas novada 16.martā tikās svētku seminārā Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Logopēdu metodiskajā apvienībā pirmajā tikšanās reizē augustā vienojāmies, ka svētkus svinēsim kopā ar pieredzes bagātiem logopēdiem: Martu Kļaviņu, Sarmīti Kauliņu un Māru Rudīti Gailīti, kuras ir pelnītā atpūtā. Aicinājām kolēģes uz kopīgu pasākumu. Logopēdu vēsture nav sena. Pirmais logopēds Valmierā sācis darbu pirms 45 gadiem un tā bija Martas kundze, kura apkalpoja Valmieras, Valkas, Limbažu un Cēsu skolas. Galvenais uzdevums logopēdei – pamanīt skolēnus, kuriem nepieciešama lielāka uzmanība, atbalsts mācībās vai pat speciāla apmācība.

Logopēdi iepazinās ar pasākumu scenārijiem dažāda vecuma bērniem bērnu dārzā un sākumskolā. Tika demonstrēti gan materiāli spēlēm un konkursiem, gan foto no pasākumiem.

Mācību gada sākumā katrs logopēds tika aicināts apkopot informāciju par savu darbu: materiālo nodrošinājumu, aprīkojumu, telpu atbilstību logopēda darba specifikai, savu ieguldīto darbu nodarbību plānošanā un vadīšanā. Anketu kopsavilkums par 26 darba vietām Valmierā un apkārtējos novados tika atspoguļots tabulās un diagrammās. Materiāls tiks publicēts mūsu mājas lapā logopedija.eu. Skaitļi nav visai iepriecinoši. Darāmā daudz, lai katra logopēda darba vieta būtu metodiski un tehniski nodrošināta, kas ir veiksmīga korekcijas procesa neatņemama sastāvdaļa.

Sakām lielu paldies mūsu sadarbības partneriem – Valmieras Valsts ģimnāzijai, īpaši semināra organizatoriskās daļas vadītājam direktora vietniekam Jānim Reinvaldam un fotogrāfei Tamārai Visockai, ķīmijas un aušanas skolotājai Janīnai Grāverei un viņas palīgam, kā arī meitenēm ar lielisko balsi un svētku sveicienu!

Lai smeltos idejas ikdienas darbam un turpinātu sadarbību ar apgādu “Zvaigzne ABC” mācību materiālu veidošanā, nākamajā seminārā tiksimies aprīlī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 16.03.2011., Valmieras Valsts ģimnāzijā

Iesakām2011.gada 16.martā plkst.10.00 Valmieras Valsts ģimnāzijā L.Paegles ielā 40 notiks Eiropas Logopēdijas dienas svētku seminārs.

 

 

Darba kārtībā:

  • tikšanās ar pieredzes bagātiem logopēdiem Martu Kļaviņu un Māru Gailīti;
  • iepazīšanās ar Valmieras Valsts ģimnāziju – kultūras programma skolā;
  • Eiropas Logopēdijas dienas pasākumu bērniem "Skaņas un Trokšņi" prezentācija;
  • kopēja fotografēšanās vēsturei;
  • diskusijas un sarunas par logopēdijas vietu un nozīmi izglītības programmas īstenošanā – informācijas apkopojums par situāciju logopēdu darbā šobrīd.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Basketball | Logopēdes Ilonas Salnas supermetiens 3-p metienu konkursā | VOC | 08.03.2011

08.03.2011., Sieviešu diena, Vidzemes Olimpiskais centrs, basketbola spēle Valmiera-Ventspils.

Tas bija LABAIS!!!
Ilonīte pirms mešanas prasīja: “Kā lai metu?” – jokodamies teicu: “Met pēc iespējas stiprāk” – un viņa ņēma un vienkārši IEMETA!

NE-YouTube video:

Saīsinātā (<60s) Instagram video versija:Facebook:
Facebook TagLover? Please:
#basketball #basketbols #forte #ģimene #tropa #izglītība #izklaide #konkurss #logopēde #pasākumi #sports #valmiera #voc #video


Always Welcome:
trops.lv janistrops.com ilonite.eu janisilona.eu gauja.org travel.gauja.org facebook_travel.gauja.org facebook_gauja.org facebook_ilonite.eu facebook_trops.lv facebook_veseligs instagram_ilona_tropa instagram_janis_trops youtube_ilonasalna youtube_janistrops linkedin_ilonasalna linkedin_janistrops twitter_speech_therapy twitter_janissport


Jānis Trops

Jānis Trops


LR1 “Ģimenes studija” | Kad nepieciešama logopēda palīdzība? | Logopēdes Ilona Tropa, Maruta Tiltiņa un Sanita Stahovska


Audio:
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Logopēdu metodiskās apvienības un pedagogu seminārs, 10.02.2011., Valmieras 5.vidusskolā

Logopēdu un pedagogu seminārs Valmieras 5.vidusskolā2011.gada 10.februārī Valmieras 5.vidusskolā pulcējās logopēdi un pedagogi. Šoreiz logopēdu metodiskās apvienības seminārs tika rīkots pasākumu cikla “Lasītprasmes attīstīšanas veicināšanas pasākumi Valmieras pilsētas pašvaldībā 2010./2011. un 2011./2012.m.g.” ietvaros.

Fantastisks bija darba dienas sākums ar izcilu Valmieras 5.vidusskolas kora skanējumu pieredzes bagātās diriģentes Irēnas Zelčas vadībā.

Interesentu pulks liels – ap 80 klausītāju, jo piedāvātā tēma aktuāla visiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem. Arī ģeogrāfija plaša: Mārupes, Madonas, Balvu, Siguldas, Talsu, Dobeles, Gulbenes, Strenču, Valkas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Alojas, Tērvetes, Rūjienas, Smiltenes un Beverīnas novadi un Valmieras pilsēta. Dalībnieki noklausījās biedrības “Pro Futuro” valdes priekšsēdētājas Evas Birznieces lekciju ‘Mūsdienīga lasītapmācība un lasīšanas traucējumi’, piedalījās grupu darbā un diskutēja ar kolēģiem arī lekcijas starplaikos. Zināšanu bagāžu un vielu pārdomām saņēma gan logopēdi, gan sākumskolas un pamatskolas skolotāji, gan bērnu dārzu audzinātāji, gan iestāžu vadītāji.

Pētījumi ASV liecina, ka 10 – 17,7% cilvēku ir lasīšanas traucējumi. Latvijā pagaidām nav veikti zinātniski pētījumi par lasīšanas traucējumiem, taču skolotāju un logopēdu pieredze liecina, ka skaitlis varētu būt vēl lielāks. Tāpēc arī aktuāli jautājumi: kā mācīt lasīt un kā efektīvi lasīšanas traucējumus mazināt. Viens ir skaidrs, ka bez labām lasīšanas prasmēm bērnam apgūt mācību vielu ir ļoti grūti. Sagatavošanās darbs jāveic jau pirmsskolā, kad bērni mācās pazīt skaņas, saklausīt tās vārdos, saliedēt zilbēs. Lektores pārliecinoši teiktais aicināja kolēģus padomāt un izvērtēt, vai darbā tiek izmantotas efektīvas metodes, kuras procesu virza uz priekšu, nevis tikai aizpilda laiku. Pētījumi un prakse apstiprina, ka lasīšanas traucējumus var mazināt un novērst ieguldot intensīvu un sistemātisku pedagogu, vecāku un bērnu darbu, brīnumlīdzekļi ne Latvijā, ne citur pasaulē nav atklāti. Šajā procesā jāiesaistās katra priekšmeta skolotājam katrā klasē, ne tikai latviešu valodas skolotājam un logopēdam. Darbā izmantojot modernās tehnoloģijas, efekts ir daudz nozīmīgāks, jo spēj atvieglot bērnam tik sarežģīto lasīšanu un rakstīšanu, palīdz uztvert informāciju dažādos veidos, taupa laiku un spēku, jo resursi cilvēkam ir ierobežoti.

Vissvarīgākais, kas nepieciešams bērniem un jo īpaši bērniem, kuriem ir lasīšanas traucējumi, ir gudrs skolotājs. Tāds skolotājs, kurš bērnam iemāca to, ko viņš līdz šim nav pratis. Tikpat svarīgi ir kvalitatīvi mācību līdzekļi.

Katram skolotājam, vecākam un bērnam jāpieliek visas pūles, lai apzinīgi mācītos katru dienu, tā mazinot tos gadījumus, kad bērnam nākas atkārtot mācību vielu otru gadu tajā pašā klasē, kas nav progresīva un efektīva metode.

Martā svinēsim Eiropas logopēdu dienu. Aktualizējiet valodas nozīmi maza un liela cilvēka dzīvē, pārliecinieties, vai katras mācību iestādes personāls izdarījis visu, lai valodas attīstība bērniem ritētu gludi un vai nepieciešamības gadījumā mobilizēti visi iespējamie un neiespējamie resursi, lai palīdzētu bērnam.

Paldies Valmieras 5.vidusskolas direktorei Rudītei Markus un viņas vadītajam kolektīvam par viesmīlību un skolēniem par pieklājību un palīdzēšanu!
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 10.02.2011., Valmieras 5.vidusskolā

Iesakām2011.gada 10.februārī plkst.10.00 Valmieras 5.vidusskolā Raiņa ielā 3 notiks seminārs logopēdiem un pedagogiem. Seminārs tiek rīkots pasākumu cikla "Lasītprasmes attīstīšanas veicināšanas pasākumi Valmieras pilsētas pašvaldībā 2010./2011. un 2011./2012. m. g." ietvaros.

Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja noklausīties Mg. Phil., LU doktorantes, biedrības "Pro Futuro" valdes priekšsēdētājas Evas Birznieces lekciju "Mūsdienīga lasītapmācība un lasīšanas traucējumi".


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 13.01.2011., Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā

Iesakām2011.gada 13.janvārī plkst.10.00 Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā L.Paegles ielā 5/7 notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Mācību materiālu veidošana".

Seminārā piedalīsies apgāda "Jumava" atbildīgā redaktore Renāte Neimane, apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāve, daudzu mācību līdzekļu autore Gita Andersone. Savā pieredzē dalīsies logopēdes – mācību līdzekļu autores. Logopēde Ilze Vītola iepazīstinās ar savu jaunāko no vācu valodas tulkoto materiālu "Mēles kundzes ceļojums".

Grāmatu galdā būs iespēja iegādāties un iepazīties ar apgāda "Jumava" izdotajiem materiāliem. Dosimies ekskursijā pa 1875. gada 30. jūlijā atvērto Valmieras kurlmēmo skolu, bet no 2010.gada 26.augusta
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru. Protams, tiks apspriesti ikdienas aktuālie jautājumi logopēdu darbā.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa