LMA rudens seminārs | J.Endzelīna Kauguru pamatskola | 26.09.2012

Kā katru septembri, arī šogad Valmieras un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība rīkoja izbraukuma semināru logopēdiem. Viesojāmies Beverīnas novada Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā, lai iepazītos ar skolas piedāvātajām iespējām bērniem un pedagogiem, apgūtu noderīgus vingrinājumus roku smalkmotorikai, izvērtētu jaunās logopēdu dokumentācijas … Continue reading

LR1 “Ģimenes studija” | Kas attīsta bērna valodu, komunikācijas prasmes? | Logopēde Ilona Tropa, LU profesore Sarmīte Tūbele, psiholoģe Anda Suharevska

Audio: LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

2011./2012. mācību gada logopēdijas pasākumu bildes

Jānis Trops … Continue reading

Valmieras reģiona logopēdu metodiskās apvienības darba vizīte Igaunijā (Valga un Tartu), 08.05.2012

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

Logopēdi no Cēsu puses ciemos pie Valmieras 3.PII “Sprīdītis”, 12.04.2012

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

LMA seminārs, 08.02.2012

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

LMA seminārs, 27.12.2011

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading