2011./2012. mācību gada logopēdijas pasākumu bildes

Jānis Trops … Continue reading

Valmieras reģiona logopēdu metodiskās apvienības darba vizīte Igaunijā (Valga un Tartu), 08.05.2012

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

Logopēdi no Cēsu puses ciemos pie Valmieras 3.PII “Sprīdītis”, 12.04.2012

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

LMA seminārs, 08.02.2012

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

LMA seminārs, 27.12.2011

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

2010./2011. mācību gada logopēdijas pasākumu bildes

Jānis Trops … Continue reading

Valodas terapijas centra 10 gadu jubilejas prezentācija, 29.04.2011

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading