Kursi logopēdiem | Sistēmiskā domāšana un runas attīstība | Valmieras integrētā bibliotēka | 06.11.2017

Facebook: Facebook TagLover? Please: #logopedia #logopeda #logopediaparma #speechtherapy #neurologopeda #mammalogopedista #logopediavach #gabinetlogopedyczny #logopedi723815 #slpeeps #speechpathology #slp #speechtherapygames #speechtherapymiami #schoolslp #speechtherapylife #kidstherapyconnection #slp2b #speechpathologysolutions #speechpathologyabroad #speechpathologystudent #therapyabroadbelize #valmiera #ilona_tropa Always Welcome: trops.lv traveltop.info logopedija.eu janisilona.eu gauja.org traveltop.info facebook_traveltop.info facebook_gauja.org facebook_logopedija.eu facebook_trops.lv … Continue reading

Metodika: pedagogiem izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai.

Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai: rokasgrāmata; rokasgrāmatas pielikumi; rokasgrāmata vecākiem; kartes vecākiem; rokasgrāmata darbam ar interaktīvu mācību materiālu aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar smagiem attīstības traucējumiem. … Continue reading

Metodika: pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi.

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi: rokasgrāmata; darba lapas; darbam ar interaktīvu mācību materiālu valodas prasmju attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām: rokasgrāmata, darba lapas. … Continue reading

Metodika: pedagogiem darbam ar bērniem, kuriem ir kohleārais implants.

Darbam ar bērniem, kuriem ir kohleārais implants: rokasgrāmata; dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbību tematiskās izstrādnes bērniem pēc kohleārās implantācijas; ilustrētās pasakas analītiskās lasīšanas iemaņu apguvei; pasaku ilustrācijas; vingrinājumi un uzdevumi dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbībām skolas vecuma bērniem pēc kohleārās implantācijas; darbs … Continue reading

Metodika: pedagogiem darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi: rokasgrāmata; darba lapas pirmskolai un sākumskolai; darba lapas pusaudžiem; darba lapas – emociju atpazīšana; darba lapas – turpmākās uzvedības stratēģijas izstrādāšana; rokasgrāmata vecākiem. … Continue reading

Metodika: pedagogiem darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Darbam ar izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem: rokasgrāmata; uzdevumi; darba lapas; griežamkartītes; materiāls “Ģirta burtu grāmata”; materiāls “Ģirta burtu grāmata” – pielikums; materiāls “Ģirta burtu grāmata” – metodiskais materiāls pedagogiem; rokasgrāmata vecākiem; darba lapas (situācijas) vecākiem; darba lapas (padomi) vecākiem. … Continue reading

Metodika: didaktiskās spēles matemātikas prasmju veidošanai un attīstībai.

Matemātikas prasmju veidošanai un attīstībai: daļas; ģeometrija; mērvienības, nosauktie skaitļi; skaitļi un darbības ar tiem; aktivitāšu apraksti: daļas, ģeometrija, mērvienības un nosauktie skaitļi, skaitļi un darbības ar tiem. … Continue reading

Metodiskais materiāls “Lauku sēta”.

Visi materiāla "Lauku sēta" video. Augļi un ogas: video. Augļi un ogas (ar surdotulkojumu): video. Darbarīki: video. Darbarīki (ar surdotulkojumu): video. Dārzeņi: video. Dārzeņi (ar surdotulkojumu): video. Mājdzīvnieki: video. Mājdzīvnieki (ar surdotulkojumu): video. Mājputni: video. Mājputni (ar surdotulkojumu): video. Pārtika: … Continue reading