Bērnu un jauniešu vispusīgā fiziskā sagatavotība | Seminārs 26-09-2019

2019.gada 26.septembrī Latvijas Treneru tālākizglītības centrs pulcēja trenerus uz lekcijām tālākizglītības programmā “Bērnu un jauniešu vispusīgā fiziskā sagatavotība”.

Par fizisko īpašību attīstīšanu un to nozīmi bērna veselības kvalitātē dalījās Latvijas universitātes pētniece, doktorante Zane Šmite. Īpaša vērība tika pievērsta izturības un spēka slodžu nozīmei. Protams, bērni nav pieaugušie miniatūras formā, tāpēc pieaugušo treniņu metodika, vingrinājumi un sadarbība, strādājot ar bērniem, nederēs. Treneriem jābūt zinošiem, lai sabalansētu treniņus gan intensīvas augšanas periodā, gan pubertātes laikā. Svarīgi noteikt aptuveno straujās augšanas laiku, lai bērnu un jauniešu vispusīgo fizisko sagatavotību realizētu pēc pamatota plāna un slodzes apjoma, slodzi nepārdozējot. Svarīgs moments: neuzsākt pārlieku agru specializēšanos kādā sporta veidā. Jādod iespēja bērniem attīstīties vispusīgi, apgūt pēc iespējas daudz motoro kustību, izpildot tās labā un pareizā kvalitātē. Tātad, ja vecāki izvēlējušies, ka bērns trenēsies badmintonā, basketbolā, futbolā vai citā sporta veidā jau 5 gadu vecumā, tad treniņiem jābūt plānotiem tā, lai slodze nodrošinātu bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko sagatavotību, apgūstot pēc iespējas daudz un dažādas kustību iemaņas labā kvalitātē. Tāpat svarīgi zināt gan sporta treneriem, gan skolotājiem, logopēdiem, vecākiem, ka fiziskās aktivitātes veicina kognitīvo procesu darbību. Arī mācību stundās skolā un pavadot laiku ģimenē, ir svarīgi bērniem un jauniešiem nodrošināt kustību veicinošu vidi.

Augstu sasniegumu sportists, treneris Staņislavs Olijars pievienojās iepriekšējā lekcijā teiktajam: visa pamats ir vispusīga fiziskā sagatavotība. Daloties savā daudzu gadu sportista un trenera pieredzē, kura tiek pārņemta arī no saviem vecākiem, viņš vairākkārt uzsvēra, ka nav brīnumvingrinājumu, nav ātru sasniegumu, visam jābalstās uz gudru treneru plānotiem sistemātiskiem treniņiem. Mūsdienu bērniem, salīdzinot ar laiku 20, 30 gadus agrāk, kustību aktivitāte samazinājusies pat par 90%. Agrāk spēlētās spēles pagalmā: “Ķerenes”, “Ziloņi”, “Klasītes” un līdzīgas, attīstīja bērnus vispusīgi, par to ne vecākiem, ne treneriem nebija jāsatraucas. Tagad šīs īpašības jāattīsta treniņos, motivējot bērnus kustēties, mācot pārvarēt grūtības, piepūlēties. Galvenā atziņa: treniņos jāiekļauj vingrinājumi vispusīgai fiziskai attīstībai, jāattīsta visas fiziskās īpašības, kas nodrošina sportiskos rezultātus ilgtermiņā, mazina traumu risku, veicina bērna kognitīvo darbību.


apliecībaFacebook:badminton
gauja
facebook
youtube
instagramIlona Tropa
BJK “Gauja” badmintona trenere | Logopēde

ilona tropa


Comments are closed.