Logopēdi turpina kursu programmu Vaidavā

Logopēdi turpina kursu programmu VaidavāKursi logopēdiem, kas aizsākās Valmieras sākumskolā, 16.janvārī turpinājās Vaidavas internātpamatskolā.
Logopēdi detalizēti iepazina logopēda darbu ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Ienākot skolā, mūs sagaidīja eleganti jaunieši un laipni pavadīja līdz ģērbtuvei. Logopēde un direktora vietniece Dana Arnīte un direktors Aivars Gailis pēc neliela ieskata skolas ikdienā, aicināja doties apskatīt kabinetus, lai gūtu vēl izsmeļošāku priekšstatu, kā notiek mācību darbs Vaidavas internātpamatskolā. Liels akcents tiek likts, lai bērni ļoti labi apgūtu pašapkalpošanās iemaņas, būtu sagatavoti nepieciešamajām saimnieciskajām aktivitātēm, ar kurām nāksies saskarties dzīvē, lai varētu to paveikt patstāvīgi. Mājturības kabineti aprīkoti ar nepieciešamo tehniku: plītīm, veļasmašīnām, šujmašīnām, ledusskapi, virtuves piederumiem un visu nepieciešamo rokdarbiem. Šeit notiek praktiskās nodarbības profesionālā mājturības programmā. Praktiskos darbus iepazīstam arī kokapstrādes darbnīcā, kur profesiju iegūst topošie galdnieki, kokapstrādes meistari. Praktiskā darbošanās dod neatsveramu ieguldījumu arī valodas un runas attīstībā.

Mācību stundās logopēdi varēja vērot, kādas metodes un mācību materiālus izmanto skolotāji un kā skolēni apgūst mācību vielu. Daudz kas balstīts uz praktisku darbošanos, uzmanību piesaistošiem mācību materiāliem, attēliem. Katrs uzdevums, kas jāpaveic bērniem, ir pārdomāts. Skolotāji iegulda lielas pūles skolēnu motivēšanai mācīties: rakstīt, stāstīt, rēķināt, vingrot, muzicēt. Tiek pievērsta uzmanība valodas kvalitātei, pareizu teikumu veidošanai, vārdu krājuma paplašināšanai. Pēc stundu vērošanas skolotāji un logopēdi veica darba analīzi, pārrunāja redzēto, saņēma vēlamos izdales materiālus un guva atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Logopēde Dana Arnīte logopēdijas kabinetā rādīja un stāstīja, kā notiek korekcijas darbs ar skolēniem. Ciešā saistība ar priekšmetu, īpaši latviešu valodas, skolotājiem nodrošina to, ka tiek sastādīti individuāli mācību plāni katram bērnam, tā vislabāk sasniedzot maksimālo rezultātu. Logopēdes Danas izstrādātais mācību materiāls vārdšķiru apgūšanai palīdz skolēniem vienkāršāk tikt galā ar sarežģītām lietām spēles veidā. Nodarbībās tiek izmantoti datorā izpildāmi uzdevumi, tas bērnos rada interesi un motivāciju mācīties. Bijuši gadījumi, kad lasīšana paciesta kā zobu sāpes. Taču logopēdes atvērtā pieeja darbam šīs „sāpes” kliedējusi. Valodas attīstībai nepietiek tikai ar rakstīšanu, lasīšanu, runāšanu. Dana savā darbā izmanto logoritmikas elementus, pirkstu vingrinājumus, dzejoļu skandēšanu, dziedāšanu un melodijas spēlēšanu uz kabinetā esošā sintezatora, vingrošanu, klausīšanos un, protams, spēles. Lai analizētu korekcijas procesu un vērotu valodas un runas attīstības progresu, logopēde Dana plaši izmanto video un audio ierakstus, kas objektīvi parāda sasniegto.

Logopēde Dana Arnīte plašā prezentācijā pieskārās gan teorētiskiem, gan praktiskiem jautājumiem logopēdijā, aktualizējot darbu ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Vērtīgs bija apskats, kā darbojas bērnu atmiņa, domāšana, uzmanība, kas jāņem vērā, plānojot korekcijas darbu, kādas metodes izmantot, lai gūtu maksimālu rezultātu, kā veidot un realizēt speciālistu sadarbību. Logopēdi daudz no dzirdētā un redzētā varēs izmantot praktiskajā darbā, kas ir galvenais logopēdu kursu mērķis, jo teorētiskās zināšanas katrs logopēds apguvis, iegūstot profesionālo diplomu. Paldies Vaidavas internātpamatskolas kolektīvam par profesionālo sadarbību logopēdu tālākizglītībā! Kursu turpinājums notiks Valmieras sākumskolā 19.februārī.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa


Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.